Gryfino - informacje


31.626
mieszkańców Gryfina
15.466
mężczyzn
16.160
kobiet

4.616
w wieku przedprodukcyjnym

19.582
w wieku produkcyjnym

7.428
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

102
zawarto małżeństw

210
urodzeń

363
zgonów

-153
przyrost naturalny
miasto Gryfino
dochody

192.038.656
wydatki

176.792.336
struktura wydatków Gryfina

345
0,000%
Leśnictwo

827.341
0,468%
Rolnictwo i łowiectwo

50.000
0,028%
Przetwórstwo przemysłowe

628.377
0,355%
Hotele i restauracje

12.647.823
7,154%
Transport i łączność

13.881.373
7,852%
Administracja publiczna

799.787
0,452%
Turystyka

5.294.521
2,995%
Gospodarka mieszkaniowa

475.315
0,269%
Działalność usługowa

75.349
0,043%
Informatyka

231.908
0,131%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9.124
0,005%
Obrona narodowa

1.914.590
1,083%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

828.739
0,469%
Obsługa długu publicznego

55.445.752
31,362%
Oświata i wychowanie

516.477
0,292%
Ochrona zdrowia

8.885.315
5,026%
Pomoc społeczna

49.439
0,028%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.910.392
1,081%
Edukacyjna opieka wychowawcza

14.559.800
8,236%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.228.800
2,392%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.426.243
5,332%
Kultura fizyczna i sport

44.105.528
24,948%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-05-26 10:10
REKLAMA
pogoda Gryfino
16.9°C
wschód słońca: 04:46
zachód słońca: 21:11
Koronawirus
zachodniopomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Gryfinie